Skip to main content
Last updated February 14, 2012 14:35, by verhaget
Feedicon  

The dictionary contains Dutch and English translations

 {|- border="1"
 ! English word	
 ! Dutch word
 ! English definition
 ! Dutch definition
 ! Polish word		
 ! Polish definition 
 |-
 | Field
 | Kavel
 | een ander woord voor akker. Een op de topografische kaart gedefinieerd, vindbaar stuk land, omgeven door wegen erven, sloten of een kadastrale eigendoms grens. Dit stuk land is in princiepen jaar op jaar hetzelfde. Alleen het aanleggen van sloten en of wegen doet dit stuk land van vorm veranderen.
 | Działka		
 |-
 | Field
 | Akker
 | akker, ander woord voor kavel, zie boven			
 |
 |
 |-
 | Field
 | perceel
 | ander woord voor akker of kavel			
 |
 |
 |-
 | Cultivation / ProductionUnit / Culture
 | Teelt
 | 
 | een deel van een kavel/akker waar in jaar x een bepaald gewas staat. Dit zou verder op te delen zijn in een bepaald ras van dat gewas, en of klassen en herkomst van dat gewas. je hebt dus een meer traps rakket,  gewas/ras/klassen/herkomst. Klassen is overigens allen van toepassing bij zaaigranen en pootgoed, dus uitgangsmateriaal voor volgend jaar. twee voorbeelden, aardappelen/frieslander/SE/herkomst nr of wintertarwe/semper/consumptie

| Rekultywacja

 |}


teelt ras een teelt bestaat uit een gewas, aardappelen, bieten, wintertarwe etc. maar ook altijd uit een Ras, welke aardappel, welksoort graan etc. Het kan zijn dat er twee rassen aardappelen op 1 akker staan. dan spreek je over twee (sub) teelten. Indien er 1 ras hoort bij het gewas, spreken we dus over 1 teelt de nummering is dan zoals boven staand. is een gewas opgedeeld in meerdere rassen dan wordt de nummering verder opgedeeld. MO.10.20 en MO.10.30 dus teelt klasse een teelt bestaat naast een Ras soms ook uit een klasse. dit gaat op voor uitgangsmateriaal, zaaizaad pootgoed. hiermee wordt een teelt nog iets verder opgedeeld. naast aardappelen frieslander kun je dan hebben dat je spreekt over de teelt aardappelen/frieslander/S en aardappelen/frieslander/SE we geven dan niet met tientallen als teelt volgnummer maar het tiental voor de teelt ras, en een 1 tal voor de klasse of herkomst. dus KW.20.21 en KW.20.22. MO.10.20 en MO.10.31 en MO.10.32 Field plan bouwplan de planning van de diverse gewassen over de diverse akkers, rekeninghoudend met de gewenste gewasrotatie (aardappele minimaal 1:4) dus 1 jaar wel 3 jaar niet. maar ook bodem omstandigheden en markt omstandigheden bepaalen het bouwplan. vak is er ook een meer jarig blouwplan bouwplan kaart (topografische) kaart, met daarop ingetekend de velden die beteeld worden, met per teelt een uniek nummer, en een kleur die het gewas aangeeft. daarbij worden oppervlakte en ras weer gegeven Field plan Bouwplan tabel een lijst met alle unike teelt nummer. met daarbij, gewas, ras, oppervlakte en teelt doel. in de toekomst moet ook de afnemer hierbij vermeld gaan worden (zoverbekend, anders vrijhandel) Płodozmian meerjaren bouwplan een tabel met voor diverse jaren (soms wel 12) een planning voor de gewassen op de diverse kavels. teelt nummer een uniek nummer, opgebouwd uit het kavel nummer en een volg nummer voor de teelt, verder uit te werken in een document uniek perceel nummer, want dit zou eigelijk een landelijk uniek nummer moeten zijn, ook bruikbaar voor DR, NAK, BLGG etc zie ook bij teelt en kavel Cultivation plan Teeltplan ander woord voor bouwplan Plan Kultywacji/ Kultura Gleby tactical planning tactische planning ??? planning van wat korte termijn planning, de echte uitvoeringsplanningje plant van alles en nog wat, je teelten, is bouwplan, maar ook spuit en zaai werkzaamheden plan je al is het maar in je hooft, je maakt lijstjes wat er van daag of van de week moet gebeuren, maar als je aardappele teelt weet je ook dat je in de zomer fytotera moet bestreiden. of wel hier is geen eenduidige definitie voor te geven, maar zijn er verschillende, gewas, bemesting en gewasbescherming (spuiten schoffelen etc) zijn de belangrijkste planning Park maszynowy teeltregistratie Rejestracja zbiorów operationele planning lange termijn planning, de meer managment matige planning je plant van alles en nog wat, je teelten, is bouwplan, maar ook spuit en zaai werkzaamheden plan je al is het maar in je hooft, je maakt lijstjes wat er van daag of van de week moet gebeuren, maar als je aardappele teelt weet je ook dat je in de zomer fytotera moet bestreiden. of wel hier is geen eenduidige definitie voor te geven, maar zijn er verschillende, gewas, bemesting en gewasbescherming (spuiten schoffelen etc) zijn de belangrijkste planning Planowanie optymalne Field Veld Een veld is een deel van een kavel (ligt nooit over kavelgrenzen heen) waarop een bepaald gewas staat. Meerdere velden op verschillende kavels kunnen een teelt vormen. Pole Lattitude Breedtegraad x-coordinaat Szerokość Longitude Lengtegraad y-coordinaat Długość productie eenheid datgene waarop aarbeid, acties vericht kunnen worden, dus een teelt, maar ook een partij, een kavel, een gebouw of machine en natuurlijk ook overige zaken zoals projecten partij een zich in opslag bevenden product, afkomstig van een teelt, maar ook afkomstig van inkoop. duidelijk aanweisbaar van 1 herkomst of herkomsten indien twee oogspartijen in de opslag samen gevoegd worden middelen GBM vrucht organische mest kunst mest overig medewerker machines werktuig gebouwen product owner dinges

Visit dictionary here

 
 
Close
loading
Please Confirm
Close