Skip to main content
Last updated January 31, 2012 12:02, by verhaget
Feedicon  

Request for feature: App registration

Jira issue

Generieke abonnementenregistratie enterprise appstore

Waarom een generieke abonnementenregistratie voor enterprise appstores (EASi)? Omdat binnen Ordina meermalen wordt ingezet op een appstore, en dat die EASi’s allemaal een abonenmentenregistratie op de achtergrond hebben draaien. Meermalen het wiel uitvinden is zinloos, dus daarom deze inventarisatie van wat er mogelijk moet zijn binnen een generieke abonnementenregistratie.

Functioneel

Een abonnementenregistratie moet meerdere dingen kunnen.

  1. Gebruikers moeten zich kunnen registreren (losse service);
  2. Gebruikers moeten kunnen inloggen (losse service);
  3. Ze moeten abonnementen kunnen afnemen (in de store);
  4. Gebruikers moeten kunnen afrekenen per tijdsperiode of per gebruik (dit zijn verschillende abonnementtypes);
  5. Applicaties moeten een lijst actuele abonnementen kunnen opvragen;
  6. Optioneel moet er gelaagdheid in de autorisatie aangebracht kunnen worden (verschillende sets apps aanbieden op basis van de rol van de gebruiker);
  7. Er moeten apps gedefinieerd kunnen worden met abonnementsjablonen;
  8. Er moeten abonnementsjablonen gedefinieerd kunnen worden;

Technisch

User stories from Google docs

  1. Implement app administration
  2. Create financial administration (who bought and used which app)
 
 
Close
loading
Please Confirm
Close